Skip to content

Konferencja prasowa dotycząca inicjatywy wysłanie Polaka w kosmos

Astronauta Polak - Apel

Mając na uwadze długoletnie, owocne stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską, które były ważnym elementem w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, a także aktywne uczestnictwo Polonii, wybitnych Polaków w historii kształtowania się Stanów Zjednoczonych, pomoc okazywaną Polsce przez USA w gwarancjach dla jej bezpieczeństwa, szerokie wsparcie po 1989 roku dla odbudowy polskiej suwerenności oraz już w czasach pańskiej administracji pogłębianie korzystnych dla nas relacji w zakresie gospodarki i bezpieczeństwa, zwracamy się z prośbą o wsparcie udziału Rzeczpospolitej Polskiej w badaniach kosmicznych m.in. poprzez uwzględnienie polskiego kosmonauty lub kosmonautki w ramach programu lotów organizowanych przez NASA. Już w 1978 r. Polak, gen. Mirosław Hermaszewski brał udział w locie załogowym w ramach misji ówczesnego Związku Radzieckiego. Był to lot o charakterze wojskowym, podporządkowany interesom radzieckiej propagandy. Dziś, czterdzieści lat po tamtym wydarzeniu powstały warunki do lotu wolnego od tego balastu, nakierowanego na badania naukowe, rozwijającego istniejące w Polsce zaplecze badań kosmicznych i wyzwalającego energię młodych ludzi w dziele współtworzenia nowych horyzontów cywilizacyjnych.

Polska nie dysponuje możliwościami technicznymi dla samodzielnej realizacji powyższych celów, dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie do Naszego Wielkiego Przyjaciela i Sojusznika. Wierzymy, że władze Stanów Zjednoczonych wyjdą naprzeciw naszym postulatom, tak jak to się stało wobec reprezentantów innych narodowości.

Polska w tym roku obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Walnie do jej odzyskania przyczynił się Prezydent Thomas Woodrow Wilson wraz z amerykańskim Kongresem. Stoimy na stanowisku, że wspólny załogowy lot kosmiczny byłby dobitnym podkreśleniem wielu lat trwałej przyjaźni między naszymi narodami.

Z wyrazami szacunku.

Lista inicjatorów apelu:

 • Lech Wałęsa - Laureat pokojowej nagrody Nobla
 • Frank Spula - Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
 • Prof. dr inż. Iwona Stanisławska - Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Prof. dr inż. Michał Kleiber - b. prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. Maciej Mikołajewski - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Urania", współautor serialu naukowego "Astronarium"
 • Mateusz Matt Harasymczuk - Szef wyszkolenia w Analog Astronaut Training Center, Dyrektor i główny inżynier w Astro Tech
 • Prof. dr hab. Andrzej Tretyn - rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Piotr Rugor - Prezes Studenckiego Koła Astronautycznego na Politechnice Warszawskiej
 • Dr Agata Maria Kołodziejczyk - Dyrektor Operacyjny Analog Astronaut Training Center
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański - Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
 • Jan Rulewski - Senator RP, NSZZ Solidarność